13.07.16

PLANEERIMISE, EHITUSE JA TEEDEGA TEGELEVAD AMETNIKUD

 

Nimi Amet telefon e-post
Kadri Kaska maa- ja keskkonnanõunik (planeerimine, teed) 7998472  kadri@valgjarve.ee
Merlika Niidumaa arendus- ja ehitusnõunik (ehitustegevus) 7998439  merlika@valgjarve.ee

 

Valla teedel lumetõrje korraldamisega tegeleb vallavanem Kaido Kõiv, telefon 5341 6116