Hange

Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava 2012-2021 rakendamiseks kujundusprojekti koostamine

Valgjärve Vallavalitsus kuulutab välja hanke Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava 2012-2021 rakendamiseks kujundusprojekti koostamiseks. Pakkumuse koostamisel lähtuda varasemalt koostatud Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskavast 2012-2021 ja hankedokumendi sisust. Hoolduskavaga saab tutvuda aadressil: http://www.mab.ee/Valgjarve_hk.html

Tööde teostamise tähtaeg on 30. juuni 2017.

Pakkumused palume esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile kadri@valgjarve.ee hiljemalt 06. detsember 2016 kell 11.00.

Lisainfo ja hankedokumendid telefonil 7998472 või e-mail kadri@valgjarve.ee  Kadri Kaska, maa- ja keskkonnanõunik.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hange

Saverna kooli tee kergliiklustee ehitamine

Saverna kooli tee äärde kergliiklustee ehitamine ja valgustite paigaldamine.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.10.2016 kell 16.00 elektrooniliselt e-postile merlika@valgjarve.ee

Tööde teostamise tähtaeg on soovitatavalt 31. detsember 2016, kuid tähtaja pikendamise osas on võimalik läbi rääkida enne töövõtulepingu sõlmimist.

Lisainfo ja hankedokumendid: tel 7998439, e-mail merlika@valgjarve.ee, arendus- ja ehitusnõunik Merlika Niidumaa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hange

Saverna külakeskuse ventilatsioonisüsteemi paigaldamine

Saverna külakeskuse hoonesse puuduolevate torustike ja ventilatsiooni seadme paigaldamine ja seadistamine. 

Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.09.2016 kell 11.00 elektrooniliselt e-postile merlika@valgjarve.ee

Tööde teostamise tähtaeg 31.12.2016

Lisainfo ja hankedokumendid: tel 7998439, e-mail merlika@valgjarve.ee, arendus- ja ehitusnõunik Merlika Niidumaa