7.09.17

 

 

Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava 2012-2021 rakendamiseks kujundusprojekti koostamine

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas 14.06.2016 koosolekul toetada Valgjärve Vallavalitsuse projekti nr 12849 "Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava 2012-2021 rakendamiseks kujundusprojekti koostamine" taotlust 5 500 euroga.

Projekti käigus koostati Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava 2012-2021 rakendamiseks kujundusprojekt.

Projektiga lahendati:

·        sobiva pargiinventari - pargipinkide, prügikastide, jalgrattahoidjate, puhke- ja lõkkekohtade, pargi ajalugu kajastavate teabetahvlite, viitade, looduskaitse seisukohalt oluliste liikide/objektide tähistamiseks infostendide kujundus, paigutus ja eskiisjoonised;

·        purde ja pargipaviljoni paigaldamine, asukohad;

·        tiigi ja kraavide puhastamine ja süvendamine;

·        teede uuendamine ja parkimine.

Ajakava: detsember 2016 - september 2017

Üldmaksumus: 4799,99 EURi, millest KIKi toetus 4190,39 EURi ja omaosalus 609,60 EURi.

Projekti toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus