« Tagasi

Liikluse ajutine piiramine Valgjärve valla kohalikel teedel

Alates 06. märtsist  2017  on piiratud Valgjärve valla kohalikel teedel, mille teekonstruktsioon on pinnase sulamise tõttu nõrgenenud, ajutiselt liiklust ning on keelatud nendel teedel sõidukite, mille mass on 8 tonni või üle selle, liiklemine. Liikluse ajutine piiramine valla teedel kehtib kuni piiramist lõpetava haldusakti vastuvõtmiseni.