Saverna Hooldekodu on Valgjärve Vallavalitsuse hoolekandeasutus, mis pakub
ööpäevaringset hooldus- ja põetusteenust kuni 30 eakale kliendile
 
Saverna Hooldekodu võtab tööle hooldustöötaja
 
Peamised ülesanded: inimeste abistamine ja juhendamine igapäevases elus.
Nõudmised kandidaadile: varasem kogemus samal ametialal pole oluline; vähemalt põhiharidus; eesti keel kõnes põhiline suhtlemiskeel ja kirjas algtase; soovitavalt hooldaja
koolituse läbimine; hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus; otsustus- ja vastutusvõime;
kohustuste täpne ja õigeaegne täitmine; ausus ja korrektsus; hoolivus ja heatahtlikkus.
 
Omalt poolt pakume: väljaõpet kohapeal
Töökohtade arv: 1
Töö asukoht: Kooli tee 6/1, Saverna küla, Valgjärve vald, Põlva maakond, 63418
Tööleasumise aeg: nii kiiresti kui võimalik
Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööaeg: vahetustega, täistööaeg
Töötasu: keskmine 3.90 eurot tunnis
Kandideerimise tähtaeg: 31.05.2017
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: CV
Kontaktisik: Svetlana Uibo; e-post: hooldekodu@valgjarve.ee; telefon: 7998478;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saverna Lasteaed Sipsik kuulutab välja konkursi kahele rühmaõpetaja (à 1,0 ametikohta) ametikohale.

Eeldatav tööle asumise aeg 1. september 2017.

Kandideerimisavaldus koos elulookirjelduse ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega saata 26. maiks 2017 aadressile Saverna Lasteaed Sipsik, Kooli tee 7, Valgjärve vald, Põlva maakond 63418 või e-posti aadressile inge.tamm@valgjarve.ee. Täiendav info telefonil 79 98 434.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saverna Põhikool otsib alates 22. augustist 2017 oma meeskonda

 

vene keele  õpetajat   0,375 ametikohale  (vahetu õppetöö 9 tundi nädalas, töö kolmel päeval nädala);

inglise keele  õpetajat  0,83 ametikohale  (vahetu õppetöö 20 tundi nädalas, võimalik töötada neljal päeval nädalas);

töö- ja tehnoloogiaõpetajat  0,17 ametikohale  (vahetu õppetöö 4 tundi nädalas);

muusikaõpetajat  0,5  ja   ringijuhti 0,1 (muusika) ametikohale (vahetu õppetöö 12 tundi nädalas ja 2 ringitundi, töö kolmel päeval nädalas);

loodusainete õpetajat  tähtajalisele 0,75 ametikohale  (vahetu õppetöö 18 tundi nädalas, võimalik töötada neljal päeval nädalas);

huvijuhti 0,4 ametikohta nädalas

 

Avaldus, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata 16. maiks 2017 e-mailile:  direktor@saverna.edu.ee.

Õpetaja peab vastama haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruse nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" paragrahvi 3 nõuetele.