Saverna Põhikool (Kooli tee 6/2, Saverna küla, Valgjärve vald, Põlvamaa) otsib oma meeskonda 0,5 ametikohaga kohusetundlikku ja rõõmsameelset koristajat, kes aitab tagada kooli võimlahoone korrasoleku.

Tööaeg on  hommikuti 7.45 – 11.45 või õhtuti 17.00 - 21.00.

Avaldus ja motivatsioonikiri esitada 25. augustiks 2017 direktor@saverna.edu.ee  või tuua paberkandjal kooli.

Lisainfo telefonil 5461 1751.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ühisteade põhikoolilt ja lasteaialt

Otsime Saverna Põhikooli meeskonda 22. augustist 0,5 ametikohaga eripedagoogi/logopeedi.

Eripedagoog/logopeed peab vastama haridus- ja teadusministri 29.08.2013
määruse nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" paragrahv 4 nõuetele.

Võimalik ühendada Saverna lasteaia (0,5 ametikohta, konkursi teade allpool) ja kooli ametikoht.

Üürile andmiseks 3- toaline korter.

Lisainfo aadressil inge.tamm@valgjarve.ee  või  telefonil 7998 434

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saverna Lasteaed Sipsik kuulutab välja konkursi LOGOPEEDI ametikohale (0,5 ametikohta). Lasteaias on 3 rühma.

Konkursil osalemiseks palume kandidaadil esitada:

  • elulookirjeldus;
  • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad.

Dokumendid palun saata hiljemalt 11.08.2017 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil inge.tamm@valgjarve.ee  või paberkandjal Saverna Lasteaed Sipsik, Kooli tee 5,  Saverna, Valgjärve vald 63418.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saverna Hooldekodu on Valgjärve Vallavalitsuse hoolekandeasutus, mis pakub
ööpäevaringset hooldus- ja põetusteenust kuni 30 eakale kliendile
 
Saverna Hooldekodu võtab tööle hooldustöötaja
 
Peamised ülesanded: inimeste abistamine ja juhendamine igapäevases elus.
Nõudmised kandidaadile: varasem kogemus samal ametialal pole oluline; vähemalt põhiharidus; eesti keel kõnes põhiline suhtlemiskeel ja kirjas algtase; soovitavalt hooldaja
koolituse läbimine; hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus; otsustus- ja vastutusvõime;
kohustuste täpne ja õigeaegne täitmine; ausus ja korrektsus; hoolivus ja heatahtlikkus.
 
Omalt poolt pakume: väljaõpet kohapeal
Töökohtade arv: 1
Töö asukoht: Kooli tee 6/1, Saverna küla, Valgjärve vald, Põlva maakond, 63418
Tööleasumise aeg: nii kiiresti kui võimalik
Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööaeg: vahetustega, täistööaeg
Töötasu: keskmine 3.90 eurot tunnis
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: CV
Kontaktisik: Svetlana Uibo; e-post: hooldekodu@valgjarve.ee; telefon: 7998478;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saverna Põhikool otsib alates 22. augustist 2017 oma meeskonda

vene keele  õpetajat   0,375 ametikohale  (vahetu õppetöö 9 tundi nädalas, töö kolmel päeval nädala);

inglise keele  õpetajat  0,83 ametikohale  (vahetu õppetöö 20 tundi nädalas, võimalik töötada neljal päeval nädalas);

töö- ja tehnoloogiaõpetajat  0,17 ametikohale  (vahetu õppetöö 4 tundi nädalas);

muusikaõpetajat  0,5  ja   ringijuhti 0,1 (muusika) ametikohale (vahetu õppetöö 12 tundi nädalas ja 2 ringitundi, töö kolmel päeval nädalas);

loodusainete õpetajat  tähtajalisele 0,75 ametikohale  (vahetu õppetöö 18 tundi nädalas, võimalik töötada neljal päeval nädalas);

huvijuhti 0,4 ametikohta nädalas

Avaldus, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata  e-mailile:  direktor@saverna.edu.ee.

Õpetaja peab vastama haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruse nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" paragrahvi 3 nõuetele.