KONKURSS vALGJÄRVE VALLAVALITSUSE PEARAAMATUPIDAJA AMETIKOHA TÄITMISEKS

 

Valgjärve Vallavalitsus kuulutab välja konkursi PEARAAMATUPIDAJA ametikoha täitmiseks. Kandideerimistähtaeg 20.07.2016.

Tööaeg ja tööliik:  täiskohaga; tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

 

 

Tööülesanded:

1) Vallavalitsuse ja allasutuste raamatupidamise korraldamine ja teostamine vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

2) Eelarve, lisaeelarvete ja eelarve muudatuste projektide koostamine ja kaitsmine volikogus.

3) Eelarve täitmise jälgimine ja aruande koostamine.

4) Raamatupidamisaruannete koostamine ja esitamine.

5) Saldoandmiku koostamine, kontrollimine ja saatmine Rahandusministeeriumi andmebaasi ning võrdlemine tehingupartneritega.

6) Laenude ja sihtfinantseerimise arvestuse pidamine.

 

 Nõuded kandidaadile:

Kandidaat peab vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule kehtestatud nõuetele.

Erialane haridus: kõrgharidus või keskeriharidus, kasuks tuleb töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Pearaamatupidaja peab tundma raamatupidamise, maksustamise, avaliku halduse organisatsiooni ja avaliku teenistuse reguleerivaid õigusakte.

Pearaamatupidaja peab olema korrektne, viisakas, tasakaalukas, kohusetundlik, usaldusväärne ning otsustus- ja vastutusvõimeline oma ametikoha pädevuse piires.

 

Palk:  kokkuleppel

 

Kontaktisiku nimi:  Elen Heidok

 

Kontaktisiku e-posti aadress:  vallasekretar@valgjarve.ee

 

Tingimused ja lisainfo:

Konkursil osalemiseks esitada kandidaadil hiljemalt 20.07.2016:

1) allkirjastatud avaldus, mis sisaldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asumiseks;

2) elulookirjeldus ja kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad.

Kandidaadil esitada vajalikud dokumendid posti teel: Valgjärve Vallavalitsus, Kooli tee 5, Saverna küla, Valgjärve vald, Põlva maakond 63418 märksõnaga "konkurss" või e-posti teel vallasekretar@valgjarve.ee. Info tel 799 84 70.