Kooli direktor

Ruth Elias

5461 1751

direktor@saverna.edu.ee

Lasteaia direktor

Inge Tamm

5344 5769

inge.tamm@gmail.com