9.11.17

PLANEERIMISE, EHITUSE JA TEEDEGA TEGELEVAD AMETNIKUD

 

Nimi Amet telefon e-post
Kadri Kaska maa- ja keskkonnanõunik (planeerimine, teed) 7998472  kadri@valgjarve.ee
Merlika Niidumaa- asendab Peep Potter arendus- ja ehitusnõunik (ehitustegevus) 55605720  ehitus@kolleste.ee

 

Valla teedel lumetõrje korraldamisega tegeleb vallavanem Kaido Kõiv, telefon 5341 6116