17.11.15

 

Taotluste ja teatiste esitamine

 

Ehitustegevust reguleerib Ehitusseadustik.

Ehitustegevuseks vajalike lubade taotlusi ja ehitiste  teatisi võib  esitada  käsitsi täidetavate blankettidena. Selleks tuleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehelt https://www.mkm.ee/et/ehitisregister vajalikud blanketid välja trükkida, käsitsi ära täita ja esitada paberil kohalikule omavalitsusele.

Teise võimalusena saab taotlused või teatised esitada digitaalselt allkirjastatuna koos vajalike lisadega elektrooniliselt e-maili teel aadressile vald@valgjarve.ee.

 

Kohaliku omavalitsuse poolt väljastatavate ehitustegevust reguleerivate loataotluste läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivvastavalt Riigilõivuseadusele.

Riigilõiv tuleb kanda Valgjärve Vallavalitsuse arvele:

Swedbank  EE322200001120255624

SEB pank EE931010402018644004

Ülekande selgitusse märkida, mille eest riigilõiv tasutakse