16.08.17

Kasside ja koerte pidamise eeskiri

 

Valgjärve Vallavalitsusel on sõlmitud teenuse osutamise leping MTÜ-ga Assisi Franciscuse Selts Tartu Koduta Loomade Varjupaiga (aadress asukohaga Roosi 91K, Tartu) teenuste kasutamiseks. Info leitud loomade kohta on kättesaadav Tartu Koduta Loomade Varjupaiga kodulehel http://www.loomadevarjupaik.eu/. Looma all mõistetakse eelkõige lemmikloomi loomakaitseseaduse § 2 punki 3 alusel.

Vastavalt teenuse osutamise lepingule peab väljakutse hulkuvate või omanikuta loomade püüdmiseks Valgjärve valla territooriumil olema alati eelnevalt kinnitatud kohaliku omavalitsuse esindaja poolt

Hulkuvate või omanikuta koerte ja kasside püüdmist ning varjupaika toimetamist korraldab Valgjärve vallas maa- ja keskkonnanõunik Kadri Kaska, tel 799 8472, e-post kadri@valgjarve.ee

Väljakutseid teenindab Tartu Koduta Loomade Varjupaik esmaspäevast reedeni kell 9:00 - 17:00. Väljaspool nimetatud aega reageerib varjupaik ainult hädaolukordade (oht inimese või looma elule või tervisele) lahendamiseks.