5.12.17

 

VALGJÄRVE MÕISA METSAPARGI HOOLDUSTÖÖD

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu rahuldas oma otsusega 14.06.2016 Valgjärve Vallavalitsuse projekti „Valgjärve mõisa metsapargi hooldustööd" finantseerimise taotluse.

Projekti käigus teostati Valgjärve mõisa metsapargi hooldustööd vastavalt Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskavale 2012-2021.

Teostati järgmised tööd:

- juunis ja septembris niideti avatud pargiaasa ala;

- üks kord suve jooksul niideti poolavatud alad, järve kaldad, muruteed, avatud platsid.

Ajakava: detsember 2016 - november 2017

Üldmaksumus: 825,00 EURi, millest KIKi toetus 725,00 EURi ja omaosalus 100,00 EURi.

Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava 2012-2021 rakendamiseks kujundusprojekti koostamine

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas 14.06.2016 koosolekul toetada Valgjärve Vallavalitsuse projekti nr 12849 "Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava 2012-2021 rakendamiseks kujundusprojekti koostamine" taotlust 5 500 euroga.

Projekti käigus koostati Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava 2012-2021 rakendamiseks kujundusprojekt.

Projektiga lahendati:

·        sobiva pargiinventari - pargipinkide, prügikastide, jalgrattahoidjate, puhke- ja lõkkekohtade, pargi ajalugu kajastavate teabetahvlite, viitade, looduskaitse seisukohalt oluliste liikide/objektide tähistamiseks infostendide kujundus, paigutus ja eskiisjoonised;

·        purde ja pargipaviljoni paigaldamine, asukohad;

·        tiigi ja kraavide puhastamine ja süvendamine;

·        teede uuendamine ja parkimine.

Ajakava: detsember 2016 - september 2017

Üldmaksumus: 4799,99 EURi, millest KIKi toetus 4190,39 EURi ja omaosalus 609,60 EURi.

Projekti toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus