« Tagasi

Valgjärve Vallavolikogu korraline istung toimub teisipäeval, 21. veebruaril 2017. a

Valgjärve Vallavolikogu korraline istung toimub teisipäeval, 21. veebruaril 2017. a vallavalitsuses vallavanema kabinetis. Istungi algus on kell 15.00.

Istungi  päevakorras:

1. Vee-ettevõtja määramine Valgjärve valla haldusterritooriumil
Ettekandja arendus- ja ehitusnõunik Merlika Niidumaa.
2. Valgjärve valla 2016. aasta tegija nimetuse andmine
Ettekandja vallavanem Kaido Kõiv.
3. Valgjärve valla 2017. a eelarve II lugemine ja vastu võtmine
Ettekandja pearaamatupidaja Kaida Vool.
4. Valgjärve Vallavolikogu 19.02.2013 määruse nr 4 „Valgjärve 
Vallavalituse palgajuhend" muutmine
Ettekandja pearaamatupidaja Kaida Vool.
5. Vallavanemale töötasu määramine
Ettekandja volikogu esimees Hegri Narusk.
6. Saverna Lasteaed Sipsik sisehindamise aruande kooskõlastamine
Ettekandja Saverna Lasteaed Sipsik direktor Inge Tamm.
7.   Volikogu komisjonide 2016. a töö ülevaade 
8.   Valgjärve Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2017 a. tööplaani kinnitamine
Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Heli Peetsmann
9. Informatsioon ja teated