31.07.17

TOETATUD TAOTLUSED 2017. AASTAL

 

jrk nr

Toetuse taotleja nimi

Projekti nimi

Taotletud toetuse suurus (RIIK+KOV) eur

Taotluse oma-ja kaasfinantseering eur

Projekti maksumus kokku, eur

1.1

Siim Sellis

Väike-Hauka talu veetöötlusseadmed

982,00

492,00

1474,00

1.2

Kuno Tikk

Pihla talu imbsüsteem

2196,11

1097,89

3294,00

1.3

Nikolai Lepik

Salaküti talu salvkaev

3010,55

1505,05

4515,60

1.4

Aavo Laul

Mäe-Taki talu salvkaev

2118,95

1059,31

3178,26

1.5

Ants Varul, Malle Vassil, Rafik Asadov

Kukepätsi, Linnu ja Metsanurga talude veetrass

2363,11

1181,38

3544,49

1.6

Maarja Müller

Mäe-Pärna talu imbsüsteem

2048,10

1023,90

3072,00

1.7

Uno Kübar

Tseigo talu imbsüsteem

2272,11

1135,89

3408,00

 

TOETATUD TAOTLUSED 2016. aastal

 

 

jrk nr                    

 

 Toetuse taotleja                                                                        

 Projekti nimi                                   

Toetuse suurus (RIIK+KOV), eur Taotleja omafinantseering, eur Projekti maksumus kokku, eur
1. Mati Pukk Kalliku talu salvkaevu ja veetrassi rajamine   2690,85 1345,22 4036,07
2. Ülle Kure            Mäeotsa talu puurkaev                                                                     6480,00 3240,00 9720,00
3. Vahur Hänilane  Lattikase talu puurkaev                                             4620,23 2309,77 6930,00
4. Uno Kübar Tseiga talu salvkaevu puhastamine ja veetrass 746,70 373,30 1120,00
5

 

Kaidi Timofejeva                        

Metsakuru talu puurkaev                                                                                        

6500,00 4440,40 10940,40

Kinnitatud Valgjärve Vallavalitsuse 09.08.2016 korraldusega nr 91

Hindamiskomisjoni 16.06.2016 a. protokoll 

 

Toetatud taotlused 2015. aastal

 

jrk nr

Toetuse taotleja

Projekti nimi

Toetuse suurus (RIIK+KOV), eur

Taotleja omafinantseering, eur

Projekti maksumus kokku, eur

1.

Kaili Mertsina

Kopli A-20 talu imbsüsteem

1664,08

831,92

2496,00

2.

Urmas Viljus

Vara talu veetrass ja imbsüsteem

2100,37

1050,03

3150,40

3.

 Jaak Kukk

Jaagu talu kaevu süvendamine

333,35

166,65

500,00

4.

Lenda Männik

Uue-Muttiko talu salvkaevu kaevamine ja imbsüsteem

5163,46

2581,34

7744,80

5.

Gabriel Bogdanov

Kraavi  talu imbsüsteem

2248,11

1123,89

3372,00

6.

Kristjan Käkki

Alliku talu veetrass ja imbsüsteem

2550,79

1275,21

3826,00

7.

Urmas Lehtmäe

Platsi A-90 talu imbsüsteem

5664,92

2832,03

8496,95

8.

Kuldar Leht

Lombi A-27 talu salvkaev ja  imbsüsteem

4787,04

2393,16

7180,20

 

TOETATUD TAOTLUSED 2014. AASTAL

 

jrk nr

Toetuse taotleja

Projekti nimi

Toetuse suurus (RIIK+KOV),eur

   Taotleja      omafinantseering,    eur

Projekti maksumus kokku, eur

1.

Kaire Siimus, Lea Siimus, Karin Tootson, Anne-Ly Kirisma, Kristiina Männik

Saare kortermaja veetrass ja imbsüsteem                                   

3403,50

1701,50

5105,00

2.

Ilse Länik

Kaasiku talu veetrass ja imbsüsteem 

2684,00

1342,50

4026,50

3.

Margus Varb

Ala-Matsi talu kaevu puhastamine ja imbsüsteem

4662,63

2330,97

6993,60

4.

Aimar Toover

Ruusaare talu salvkaevu remont ja imbsüsteem

3204,00

1603,20

4807,20

5.

Rein Keedus

Pihlaka talu salvkaevu kaevamine

2351,00

1176,31

3527,31

6.

Reijo Hausenberg

Tammelehe kortermaja veetrass

1898,45

949,08

2847,53

7.

Kuldar Kukk

Ristiku talu veetrass

1302,03

650,92

1952,95

8.

Lembit Uuk

Veiksra talu puurkaev ja imbsüsteem

6500,00

3340,00

9840,00

9.

Kuno Tikk

Pihla talu salvkaevu kaevamine

1994,38

2792,42

4786,80


 

TOETATUD TAOTLUSED 2013. AASTAL

 

Jrk nr

Toetuse taotleja

Projekt nimi

Toetuse suurus (RIIK+KOV), eur

Taotleja omafinantseering, eur

Projekti maksumus kokku, eur

Peeter Nõgols

 

Trukitsa talu salvkaevu rajamine

1090,00

546,04

1636,04

2

Helle Niidumaa

Sallu talu salvkaevu kaevamine

2054,00

1027,70

3081,70

3

Klaire Haar

Luha A5 talu  salvkaevu ja veetrassi rajamine

2901,00

1450,53

4351,53

4

Sireeda Loog

Pärna talu omapuhasti ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine

1449,40

724,60

2174,00