VALGJÄRVE VALLA, KANEPI VALLA, KÕLLESTE VALLA ÜHINEMISLEPINGU EELNÕU KOOS MUUDATUSTEGA

 

Valgjärve valla, Kanepi valla, Kõlleste valla ühinemislepingu eelnõu avalik väljapanek toimus 31.10.-22.11.16. 

24.11.16 toimus juhtkomisjoni koosolek, kus arutati esitatud muudatuste ettepanekuid.  Volikogud arutavad ühinemislepingule esitatud ettepanekuid 13.12.2016 toimuval ühisistungil.

Lepinguga saab tutvuda SIIN.

LÄBIRÄÄKIMISED KAMBJA VALLAGA

 

06.03.16 on Maaritsa, Krüüdneri ja Vissi küla elanikud esitanud Valgjärve Vallavolikogule pöördumise ettepanekuga liita nimetatud külad Kambja vallaga.

09.11.16 toimusid Kambja Vallavalitsuses läbirääkimised, millest võtsid osa Valgjärve vallast: vallavanem Kaido Kõiv, volikogu esimees Hegri Narusk ja vallasekretär Elen Heidok; Kambja vallast: vallavanem Ivar Tedrema, volikogu esimees Irma Drenkhan, majandusnõunik Enno Soodla ja vallasekretär Reet Kiuru.

Koosviibimisel arutati elanike pöördumist ning võimaliku külade liitmise tagajärgi.

Koosviibimisel otsustati, et tulenevalt olukorrast riigis toimuvad järgmised läbirääkimised 2017. a veebruaris.

 
VALGJÄRVE VALLA ELANIKE ARVAMUSE VÄLJASELGITAMINE KANEPI VALLA, KÕLLESTE VALLA JA VALGJÄRVE VALLA ÜHINEMISE KOHTA ÜHISEKS OMAVALITSUSÜKSUSEKS
 
 

02.12. ja 04.12.16 toimub küsitlus Valgjärve valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemise kohta ühiseks omavalirtsusüksuseks.

06.03.16 on Maaritsa, Krüüdneri ja Vissi küla elanikud esitanud Valgjärve Vallavolikogule pöördumise ettepanekuga liita nimetatud külad Kambja vallaga. Seoses sellega soovime antud külade elanikelt küsida lisaküsimuse.

Küsitlusest on õigus osa võtta vähemalt 16-aastasel Valgjärve valla elanikul.

Avatud on kolm küsitluspunkti:
-küsitluspunkt nr 1, asukohaga Saverna külas, Valgjärve vallamajas;

-küsitluspunkt nr 2, asukohaga Valgjärve külas, Valgjärve raamatukogus;

-küsitluspunkt nr 3, asukohaga Maaritsa külas, Maaritsa raamatukogus.


Küsitluspunktid on avatud mõlemal küsitluspäeval kell 11.00 kuni 19.00. Põhjendatud juhul on võimalik küsitluskasti koju tellimine.

Täpsem informatsioon telefonil 7998470 või e-post elen@valgjarve.ee

 

8.12.16
KANEPI VALLA, KÕLLESTE VALLA JA VALGJÄRVE VALLA ÜHINEMISLEPINGU PROJEKTI AVALIK VÄLJAPANEK
 
Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemislepingu projekti avalik väljapanek toimub 31. oktoobrist kuni 22. novembrini 2016. a. Projekt on kättesaadav valla kodulehel, vallamajas, Saverna, Valgjärve ja Maaritsa raamatukogudes.
Ettepanekud esitada kirjalikult hiljemalt 22. novembril 2016. a.  Valgjärve Vallavolikogule aadressil Kooli tee 5,Saverna küla, Valgjärve vald, Põlva maakond 63418 või e-post: vald@valgjarve.ee
 

 RAHVAKOOSOLEKUD TOIMUVAD:  

  • KROOTUSES,  VALLAMAJA SAALIS , 14. novembril  2016 kell  18.00
  • SAVERNAS     16. novembril 2016 kell 18.00
  • KANEPIS         17. novembril 2016 kell 18.00
  • PÕLGASTES    21. novembril 2016 kell 18.00
 

13.12.16 toimus Kanepi vallamajas ühisvolikogu istung, kus  ühinevate valdade volikogud (Valgjärve , Kanepi  ja Kõlleste Vallavolikogu) kinnitasid elanike arvamuse väljaselgitamise tulemusted  ning ühinemislepingu koos lisadega. 

21.12.16 edastas iga vallavolikogu Põlva maavanemale taotluse haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. 

Tutvu ühinemislepingu ja lisadega SIIN.