Lihthange

Laenu võtmine

Valgjärve Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke laenu võtmiseks summas 150 000 eurot tagasimakse tähtajaga 5 aastat.

Hankedokumendid on kättesaadavad elektroonilises riigihangete registis.

Pakkumuste tähtaeg on 14. juuli 2017 kell 15.00

Lisainfo tel 7998439, e-mail merlika@valgjarve.ee, arendus- ja ehitusnõunik Merlika Niidumaa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lihtange

Traktori ja lisaseadmete kapitalirent

hanke viitenumber 187781

Valgjärve Vallavalitsus soovib soetada 60-kuulise kapitalirendiga ühe uue, eelnevalt kasutamata traktori koos järgmiste lisaseadmetega: lõikemehhanism, frontaallaadur, jäätmaaniiduk, tänavapuhastushari. 

Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.06.2017 kell 12.00 riigihangete registris.

Lisainfo tel 7998439, e-mail merlika@valgjarve.ee, arendus- ja ehitusnõunik Merlika Niidumaa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hange

Valgjärve Ringtee ja Saverna Kooli tee osaline asfalteerimine

hanke viitenumber 186202

Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.05.2017 kell 11.00 riigihangete registris.

Tööde teostamise tähtaeg on 31. august 2017.

Lisainfo tel 7998439, e-mail merlika@valgjarve.ee, arendus- ja ehitusnõunik Merlika Niidumaa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hange

Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava 2012-2021 rakendamiseks kujundusprojekti koostamine

Valgjärve Vallavalitsus kuulutab välja hanke Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava 2012-2021 rakendamiseks kujundusprojekti koostamiseks. Pakkumuse koostamisel lähtuda varasemalt koostatud Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskavast 2012-2021 ja hankedokumendi sisust. Hoolduskavaga saab tutvuda aadressil: http://www.mab.ee/Valgjarve_hk.html

Tööde teostamise tähtaeg on 30. juuni 2017.

Pakkumused palume esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile kadri@valgjarve.ee hiljemalt 06. detsember 2016 kell 11.00.

Lisainfo ja hankedokumendid telefonil 7998472 või e-mail kadri@valgjarve.ee  Kadri Kaska, maa- ja keskkonnanõunik.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hange

Saverna kooli tee kergliiklustee ehitamine

Saverna kooli tee äärde kergliiklustee ehitamine ja valgustite paigaldamine.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.10.2016 kell 16.00 elektrooniliselt e-postile merlika@valgjarve.ee

Tööde teostamise tähtaeg on soovitatavalt 31. detsember 2016, kuid tähtaja pikendamise osas on võimalik läbi rääkida enne töövõtulepingu sõlmimist.

Lisainfo ja hankedokumendid: tel 7998439, e-mail merlika@valgjarve.ee, arendus- ja ehitusnõunik Merlika Niidumaa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hange

Saverna külakeskuse ventilatsioonisüsteemi paigaldamine

Saverna külakeskuse hoonesse puuduolevate torustike ja ventilatsiooni seadme paigaldamine ja seadistamine. 

Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.09.2016 kell 11.00 elektrooniliselt e-postile merlika@valgjarve.ee

Tööde teostamise tähtaeg 31.12.2016

Lisainfo ja hankedokumendid: tel 7998439, e-mail merlika@valgjarve.ee, arendus- ja ehitusnõunik Merlika Niidumaa