16.01.17

 

 

       

Kooli tee 5

Saverna, Põlvamaa

 

Anu Luiga

Valgjärve Valla Avatud Noortekeskuse juhataja

tel: 5669 3686

e-mail: anulg1@gmail.com

 

Valgjärve Valla Avatud Noortekeskus osales ANK 2016.aasta projektikonkursil

Eesti Noorsootöö Keskuse poolt Avatud noortekeskuste (ANK) projektikonkursi korraldamise eesmärk on arendada avatud noorsootööd ning toetada kohaliku tasandi noorsootöö kättesaadavust. Projektikonkursiga toetatakse nii noorsootöö teenuse osutamisele suunatud tegevusi kui teenuse osutamiseks vajalike korduvkasutusega vahendite ja seadmete soetamist ja/või taastamist, millel on seos riikliku arengukavaga (Noortevaldkonna arengukava 2014–2020).

Valgjärve Valla Avatud Noortekeskus taotles rahastustust  korduvkasutusega vahendite ja seadmete soetamiseks. Noorte soove ja ettepanakuid arvestades taotlesime raha lihtsama drooni, puldiga juhitava elektrimudelauto, nutiteleri, elektripliidi ja Ruubiku-kuubikute soetamiseks.

Eesti Noorsootöö Keskuse poolt eraldatav projektitoetus oli 976,99 eurot, omaosalus (KOV omafinantseering) 438,58 eurot.

Noortekeskuses on nüüd 2 puldiautot Tiger Ice EP4WD, droon Flyscout AHP,  keraamilise kattega elektripliit HANSA, teler 48`` Full HD Led Samsung ja 5 erinevat Ruubiku kuubikut.

Tänu uuele pliidile on noortekeskuse kokandusringis võimalik valmistada erinevaid toite ja noored omandavad eluks vajalikke oskusi.  Nutiteler on samuti leidnud väga laialdast kasutust. Sellega saab teha foto- ja vidotöötlusi, õppida laule või tantse ja erinevate ruubiku kuubikute kokkupanemise valemeid jne. Puldiautod on võimsad ja kiired, kuid vajavad juhilt ka kannatlikkust ja täpsust, et täita etteantud ülesandeid ja sooritada manöövreid täpselt ja puhtalt.  Väikeseks puuduseks on see, et aku tühjeneb kiiresti ja laadimiseks kulub mitu tundi, seega peab  tegema kasutusgraafiku ja korraga saab üks kasutaja sõita lühikest aega. Droon on kaameraga, kuid tuulega on filmimine ja fotode tegemine väga raske, sest droon on kerge ja ebastabiilne ning kipub „käest ära minema".  Edaspidi on kavas soetada kallim ja stabiilsem droon. Väga populaarsed on noortekeskuses ruubiku-kuubikuid, mis on erineva raskusastmega (püramiid, Windmill, 2x2 ja 3x3 ja erinevate kujunditega) ja arendavad loogilist mõtlemist ning peenmotoorikat.

     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÕLVA, KANEPI, KÕLLESTE, VALGJÄRVE JA LAHEDA VALDADE NOORSOOTÖÖALANE KOOSTÖÖPROJEKT

2016 – 2018

Projekti maksumus:  Toetuse summa: 131 436 €

Grupp:  Euroopa Liidu projektid

Kirjeldus:

Toetatakse piirkondlikku koostööd noorsootööteenuste osutamisel tõrjutusriskis noortele, eelkõige avatud noorsootöö, huviharidus ja –tegevus ning ühistegevuse erinevad vormid. Esmajärjekorras keskendutakse piirkondadele, kus noorte tõrjutusrisk on kõrgem. Tegevusi rahastatakse haridus-ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames. Partnerite volitatud esindajaks on Põlva Vallavalitsus.

Eesmärk:  Täiendavad noorsootöö teenused 7-26 aastastele noortele, kes elavad kohalike omavalitsuste tegevuspiirkonnas ja noorsootööalane koostöö

Visioon: Piirkonna säilimise aluseks on kogukonda kaasatud ja panustav, aktiivne, eluterve suhtumisega noor

Tegevused: Seikluskasvatus, tants, adrenaliiniklubi, hüppamine, draamaring, kettagolf, meediaring, võrgustikutöö ja juhtimine

Tulemused: Projekti perioodi lõpuks on noorsootöösse kaasatud noorte arv 15% suurem

Info: Anu Luiga , kultuur@valgjarve.ee, 5343 9436

Projekti rahastajad:

   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Valgjärve Valla Avatud Noortekeskus  on liitunud projektiga

"Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste"

 

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" avatud taotlusvoorust 2014 – 2016.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand. 

  

   

Eneli Arusaar Sindi gümnaasiumi foorumteatriga. Foto Urmas Saard

 

Valgjärve noored saabuvad Sindi gümnaasiumi õuele. Foto Urmas Saard