20.04.17

AMETNIKE HARIDUS

Ametikoht Haridus Eriala
Arendus- ja ehitusnõunik Merlika Niidumaa kõrgharidus Metsatööstus
Maa- ja keskkonnanõunik Kadri Kaska kõrgharidus Maakorraldus
Raamatupidaja Aime Paabo kõrgharidus Põllumajanduslik raamatupidamine
Pearaamatupidaja Kaida Vool kõrgharidus Finantsjuhtimine
Sotsiaalnõunik Riina Marran kõrgharidus Sotsiaaltöö
Vallasekretär Elen Heidok kõrgharidus Õigusteadus
It-spetsialist Marko Hint kõrgharidus Mehhatroonika
Vallavanem Kaido Kõiv kõrgharidus Lihatehnoloogia

 

PALGAANDMED

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Valgjärve Vallavalitsuse palgajuhend