Teade Atria Farmid OÜ  muudetud keskkonnakompleksloa nr L.KKL.PÕ-160971 eelnõu valmimise kohta

 

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34, et Atria Farmid OÜ  registrikood 12201287, käitise asukohaga Sulaoja, Sulaoja küla, Valgjärve vald, Põlva maakond, esitas 19.10.2016 vastavalt tööstusheite seaduse § 51 lg 1 keskkonnakompleksloa nr L.KKL.PÕ-160971 muutmise taotluse ning on valminud keskkonnakompleksloa nr L.KKL.PÕ-160971 muutmise otsuse ning muudetud keskkonnakompleksloa eelnõud.

 

Käesolevaga taotletakse keskkonnakompleksloa muutmist, kuna toimus Kula sigala rekonstrueerimine ja laiendamine. Käitis koosneb kolmest rekonstrueeritud nuumalaudast  ning kahest uuest nuumalaudast koos juurde kuuluvate rajatistega (sõnnikuhoidlad, söödahoidlad, puurkaevud jne). Kavandatava tegevuse aastaseks toodanguks planeeritakse ca 21600 nuumikut. Kokku planeeritakse kompleksi 7196 nuumikukohta.

 

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muutmise otsuse eelnõuga saab tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris, aadressil Tallinna mnt 14, Rapla või Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Ettepanekuid ja vastuväiteid otsuse eelnõule saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded kahe nädala jooksul. Täiendav info tel 484 1178 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee.