Teadmiseks lapsevanematele!

Lastele huvikoolides osalemise toetust käesoleval õppeaastal makstakse huvikooli poolt vallavalitsusele esitatud tõendi alusel. Tõendis peab olema välja toodud osalemise periood ja osalustasu suurus ühes kuus. Tõendit esitamata toetust ei eraldata. Toetuse väljamaksmine toimub iga kuu 27.-ndal kuupäeval ülekandega lapsevanema hoiuarvele.

NB! Huvikooli toetust makstakse põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele huviringide osalustasu osaliseks kompenseerimiseks (Valgjärve Vallavolikogu 24.01.2012 määrus nr 1).

                                                                                                Vallavalitsus