HAJAASUSTUSE PROGRAMM ON AVATUD!

Põlva Maavanema 30. märtsi 2017  korraldusega on avatud Valgjärve vallas hajaasustuse programm alates 31. märtsist kuni 1. juunini 2017.

Toetust saab taotleda hajaasustuse piirkonnas asuvate majapidamiste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamiseks, juurdepääsutee ja autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks.

Lisainfo http://valgjarve.kovtp.ee/veemajandus