« Tagasi

Kas toetate Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamist Põlva vallaks?

21.-22. maini 2017. a viib Põlva Maavalitsus läbi küsitluse elanike arvamuse väljaselgitamiseks Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise Põlva valla moodustamiseks Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamisel.

 

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistri andmetel elab püsivalt Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla territooriumil.

 

Elanike küsitlus toimub elektrooniliselt ja küsitluspunktides. Küsitluspunktid asuvad vastavalt elukohale:

 

Ahja vallas - Ahja Kultuurimaja, Illimari 6, Ahja, tel 799 3790

Laheda vallas – Laheda vallavalitsus, Külakeskuse, Tilsi, tel 799 9340

Kanepi vallas - Kanepi vallamaja, Turu põik 1, Kanepi, tel 797 6311

Kõlleste vallas – Kõlleste vallamaja, Pargi 3, Krootuse, tel 518 9404

Mooste vallas – Mooste vallamaja, Säässaare küla, tel 792 5419

Põlva vallas – Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus, Kesk 15, Põlva, tel 5883 6907

Valgjärve vallas – Saverna külakeskus, Kooli tee 5, Saverna, tel 799 8470

Vastse-Kuuste vallas – Vastse-Kuuste vallamaja, Tiigi 5, Vastse-Kuuste, tel 797 6382, 5165862.

 

Küsitlusel saab vastata ühele küsimusele: „Kas toetate Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamist Põlva vallaks?" vastusevariandiga „jah" ja „ei".

 

Küsitluspunktid on avatud 21.-22. mail 2017 kella 10-18.

 

Elektrooniliselt saab küsitlusele vastata 21. mail 2017.a kella 8.00 kuni 20.00-ni, aadressil https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=15070

 

Elektroonilise küsitluse korral on võimalik varasemat arvamust muuta elektroonilise küsitlusperioodi jooksul, korrates sama protseduuri või tehes seda küsitluspunktis küsitluslehel arvamuse andmisega.

 

Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esitada asjaomasele küsitluspunktile hiljemalt 22. maiks 2017.a kella 15-ks.