« Tagasi

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

toimuvad 15. oktoobril 2017. a kl 09.00-20.00.

Eelhääletamine toimub Valgjärve valla valimisjaoskonnas 09.10.-11.10.17 kl 12.00 - 20.00.

05.10.-11.10.17 toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 5. oktoobril kl 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 11. oktoobrini kl 18.00.

Kui valija oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus hääletamist.

Valimiskasti tellimine 15.10.17 kl 09.00-14.00 telefonil 799 84 70.

 

Hääletamisõigus on kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 5 lg 1, 2 kohaselt:

Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on elukoht, mille aadressandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse, asub vastavas vallas või linnas.

Hääletamisõigus on välismaalasel, kes vastab ülal nimetatud tingimustele ja kes elab Eestis pikaajalise elamisloa või alalise elamisõiguse alusel.