« Tagasi

Küsitluse tulemused Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamiseks.

21.-22. mail 2017. a viis Põlva Maavalitsus läbi küsitluse elanike arvamuse väljaselgitamiseks Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise Põlva valla moodustamiseks Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamisel.

Vallaelanikel paluti vastata järgmisele küsimusele: "Kas toetate  Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamist Põlva vallaks ?"