« Tagasi

Kandideerimise tähtaeg 01.06! Saverna Põhikool otsib alates 22. augustist 2017 oma meeskonda:

vene keele  õpetajat   0,375 ametikohale  (vahetu õppetöö 9 tundi nädalas, töö kolmel päeval nädala);

 

inglise keele  õpetajat  0,83 ametikohale  (vahetu õppetöö 20 tundi nädalas, võimalik töötada neljal päeval nädalas);

 

töö- ja tehnoloogiaõpetajat  0,17 ametikohale  (vahetu õppetöö 4 tundi nädalas);

 

muusikaõpetajat  0,5  ja   ringijuhti 0,1 (muusika) ametikohale (vahetu õppetöö 12 tundi nädalas ja 2 ringitundi, töö kolmel päeval nädalas);

 

loodusainete õpetajat  tähtajalisele 0,75 ametikohale (vahetu õppetöö 18 tundi nädalas, võimalik töötada neljal päeval nädalas);

 

huvijuhti 0,4 ametikohta nädalas.

 

Avaldus, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata 01. juuniks 2017 e-mailile:  direktor@saverna.edu.ee .

 

Õpetaja peab vastama haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruse nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" paragrahvi 3 nõuetele.