« Tagasi

Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine

 

Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine

 

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Tulenevalt sellest avalikustab Valgjärve Vallavalitsus 17.11.2015-04.12.2015 ühissõidukipeatustele kohanimede määramise korralduse eelnõu. Eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Valgjärve valla veebilehel või Valgjärve Vallavalitsuses (aadressil: Kooli tee 5 Saverna küla Valgjärve vald Põlvamaa) tööaegadel. Ettepanekuid ja vastuväiteid on võimalik esitada Valgjärve Vallavalitsusele või e-posti aadressile maanounik@valgjarve.ee kirjalikult kuni 04. detsembrini 2015.