« Tagasi

Valgjärve Vallavolikogu korraline istung toimub teisipäeval, 22. detsembril 2015 algusega kell 15.00 vallavalitsuses vallavanema kabinetis .

Istungi päevakorra projekt:

1.      Valgjärve Vallavolikogu 29.03.2004 otsuse nr 1-1.2-15 muutmine
Ettekandja maanõunik Kadri Kaska

2.      „Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016-2020" vastuvõtmine
Ettekandja maanõunik Kadri Kaska

3.      Osalemine PKT projektis
Ettekandja vallavanem Kaido Kõiv 

4.      Vallavara võõrandamine otsustuskorras
Ettekandja vallavanem Kaido Kõiv

5.      Valgjärve valla 2016. aasta eelarve I lugemine
Ettekandja pearaamatupidaja Ellen Varul

6.      Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine
Ettekandja volikogu esimees Hegri Narusk

7.      Informatsioon ja teated