« Tagasi

VALGJÄRVE VALLAVOLIKOGU KORRALINE ISTUNG TOIMUB TEISIPÄEVAL, 10. OKTOOBRIL 2017. A

Valgjärve Vallavolikogu korraline istung toimub teisipäeval, 10. oktoobril 2017. a vallavalitsuses vallavanema kabinetis. Istungi algus on kell 16.00.
 
Istungi  p ä e v a k o r r a  projekt:
 
1.      Valgjärve valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014 - 2026 muutmine
Ettekandja OÜ Saverna Teenus tegevjuht Urmas Laanemaa.
 
2.      Saverna Põhikooli sisehindamise aruande 2014-2017 kooskõlastamine
Ettekandja Saverna Põhikooli direktor Ruth Elias.
 
3.      Valgjärve valla teehoiukava aastateks 2018 - 2020 kinnitamine
 
4.      Ülevaade volikogu komisjonide tööst