« Tagasi

VALGJÄRVE VALLAVOLIKOGU KORRALINE ISTUNG TOIMUB TEISIPÄEVAL, 13. JUUNIL 2017. A

Valgjärve Vallavolikogu korraline istung toimub teisipäeval, 13. juunil 2017. a vallavalitsuses vallavanema kabinetis. Istungi algus on kell 15.00.

Istungi  p ä e v a k o r r a  projekt:

1. Munitsipaalomandis olevate kinnistute isikliku kasutusõigusega koormamine

Ettekandja maa- ja keskkonnanõunik Kadri Kaska

2. Sundvalduse seadmine

Ettekandja maa- ja keskkonnanõunik Kadri Kaska

3. Valgjärve valla 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja pearaamatupidaja Kaida Vool

4. Kanepi vallavolikogu valimisteks valimisringkonna moodustamine ja volikogu liikmete arvu määramine

Ettekandja volikogu esimees Hegri Narusk

5. Valimiskomisjoni moodustamine

Ettekandja volikogu esimees Hegri Narusk

6. Informatsioon ja teated