« Tagasi

VALGJÄRVE VALLAVOLIKOGU KORRALINE ISTUNG TOIMUB TEISIPÄEVAL, 19. SEPTEMBRIL 2017. A

Valgjärve Vallavolikogu korraline istung toimub teisipäeval, 19. septembril 2017. a vallavalitsuses vallavanema kabinetis. Istungi algus on kell 15.00.

Istungi  p ä e v a k o r r a  projekt:

1.      Valgjärve valla 2017. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Ettekandja raamatupidaja Aime Paabo.

2.      Valgjärve valla teehoiukava aastateks 2018- 2020 kinnitamine

Ettekandja maa- ja keskkonnanõunik Kadri Kaska.

3.      Valgjärve valla huvihariduse ja huvitegevuste kava aastateks 2017-2018 kinnitamine

Ettekandja volikogu esimees Hegri Narusk

4.      Ülevaade revisjonikomisjoni tööst perioodil 2014-2017

Esitaja revisjonikomisjoni esimees Heli Peetsmann

5.      Informatsioon ja teated   

VALGJÄRVE VALLAVOLIKOGU VIIMANE KORRALINE ISTUNG TOIMUB TEISIPÄEVAL, 10. OKTOOBRIL 2017. A