« Tagasi

Valgjärve Vallavolikogu korraline istung toimub teisipäeval, 17. novembril 2015 algusega kell 15.00 vallavalitsuses vallavanema kabinetis.

Istungi  päevakorra  projekt:

1.      Arvamuse andmine Kolleri-Saverna kruusamaardla Kolleri III kruusakarjääri korrastamistingimuste andmiseks
Ettekandja maanõunik Kadri Kaska

2.      Maakonnaplaneeringu kooskõlastamine
Ettekandja maanõunik Kadri Kaska

3.      Vallavara võõrandamiseks avaliku suulise enampakkumise korraldamine
Ettekandja sotsiaalnõunik Riina Marran      

4.       Valla valimiskomisjoni moodustamine
Ettekandja vallasekretär Liine Leetberg

5.      Informatsioon ja teated