« Tagasi

Vallavara võõrandamiseks suulise enampakkumise korraldamine

Valgjärve Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel Põlvamaal Valgjärve vallas Valgjärve külas asuva Valgjärve kooli kinnistu (registriosa nr 1763338) koosseisu kuuluva Kooli katastriüksuse (katastritunnus 85601:002:0286, pindala 34 829 m², sihtotstarve – ühiskondlike ehitiste maa) alghinnaga 150 000 eurot. Kooli katastriüksusel asub endise Valgjärve Põhikooli hoone (ehitisregistri kood 120297603). Võõrandamine toimub tingimusel, et hoones asuvad Valgjärve Rahvaraamatukogu ja võimla jäävad avalikku kasutusse.

Avalik suuline enampakkumine toimub 17. detsembril 2015. a kell 10.00 Valgjärve Vallavalitsuses (Kooli tee 5 Saverna küla Valgjärve vald Põlvamaa).

Osalemisõiguse saab pakkuja, kes on  tasunud  Valgjärve Vallavalitsuse arveldusarvele EE931010402018644004  SEB pangas osavõtutasu  25.00 eurot ja tagatisraha 1000 eurot.

 Info telefonil 53416116.