15.08.17

Valgjärve valla jäätmejaam asub Savernas

Lahtiolekuaeg:

teisipäev, neljapäev, laupäev kell 10.00-18.00

Jäätmejaama puudutavates küsimustes helistada telefonil 5698 5589 (maa- ja keskkonnanõunik)

 

Jäätmed palume üle anda jäätmejaama lahtioleku aegadel, jäätmete värava taha jätmine ning üle aia viskamine on keelatud!

Vastu võetakse: vanapaber ja papp, pakendijäätmed, mööbel, lehtklaas, rehvid, elektri- ja elektroonikajäätmed (külmikud, telerid jm), ehitusjäätmed, majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi-, laki- ja liimijäätmed, ravimijäätmed, päevavalguslambid, olmekemikaalid, õli ja õlifiltrid jm), eterniit ja kile.

Valgjärve valla jäätmejaama võivad oma jäätmeid tuua kõik Valgjärve valla elanikud. Vastu võetakse ainult kodumajapidamistest pärit jäätmeid. Vastu ei võeta ettevõtluse (majutus, toitlustus, põllumajandus jt tegevused) käigus tekkinud jäätmeid, samuti ei võeta vastu segaolmejäätmeid.

Alates 01.02.2010. kehtivad Valgjärve valla jäätmejaamas teatud jäätmeliikidele vastuvõtu hinnad.

Paber ja kartongpakend

tasuta

Plastpakend

tasuta

Metallpakend

tasuta

Klaaspakend

tasuta

Vanarehvid

tasuta

Paber, kartong

tasuta

Kasutuselt kõrvaldatud komplektsed elektri ja elektroonikaseadmed

tasuta

Ohtlikud jäätmed

tasuta

Lehtklaas

tasuta

Mööbel

0.04 €/ kg

Kipsipõhised ehitusmaterjalid, muu ehitus- ja lammutuspraht, keraamikatooted

0.04 €/ kg

Asbesti sisaldavad ehitusjäätmed

0.06 €/ kg

väike plaat 0.60 tk

suur plaat 1.20 tk

 

 

NB! Üleantavad elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed peavad olema komplektsed (nt külmikul ei tohi puududa kompressor või mingi osa jahutusaine torustikust). Komplektsuse nõue kehtib kõikidele elektri- ja elektroonikaseadmetele.