Valimiskomisjoni 15.08.2017 otsus nr 1 "Valmiskomisjoni esimehe valimine"
Valimiskomisjoni 15.08.2017 otsus nr 2 "Valimiskomisjoni aseesimehe valimine"
Valimiskomisjoni 15.08.2017 otsus nr 3 "Valimiskomisjoni tööaja määramine"
Valmiskomisjoni 08.09.2017 otsus nr 4 "Kandidaatide registreerimine ning registreerimisnumbrite andmine"
Valimiskomisjoni 21.09.2017 otsus nr 5 "Jaoskonnakomisjoni moodustamine"
Valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 6 "Kanepi Vallavolikogu liikmete registreerimine"
Valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 7 "Kanepi Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine"
Valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 8 "Kanepi Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine"
Valimiskomisjoni 24.10.2017 otsus nr 9 "Volikogu liikme volituste ennetähtaegne lõpetamine ja volikogu liikme määramine"
Valimiskomisjoni 24.10.2017 otsus nr 10 "Volikogu liikme volituste ennetähtaegne lõpetamine ja volikogu liikme määramine"
Valmiskomisjoni 25.10.2017 otsus nr 11 "Kanepi Vallavolikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine"

 

Valimiskomisjoni 15.08.2017 koosoleku protokoll nr 1
Valimiskomisjoni 29.08.2017 koosoleku protokoll nr 2
Valimiskomisjoni 07.09.2017 koosoleku protokoll nr 3
Valimiskomisjoni 08.09.2017 koosoleku protokoll nr 4
Valimiskomisjoni 21.09.2017 koosoleku protokoll nr 5
Valimiskomisjoni 16.10.2017 koosoleku protokoll nr 6
Valimiskomisjoni 20.10.2017 koosoleku protokoll nr 7
Valimiskomisjoni 24.10.2017 koosoleku protokoll nr 9
Valimiskomisjoni 25.10.2017 protokoll nr 10 "Kanepi Vallavolikogu esimehe valimise protokoll"