11.01.17

OÜ Saverna Teenus

Tegevusalad: soojusenergia tootmine ja müük ning veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine, haljasalade hooldus.

 

Reg. kood 10084788

Aadress: Kooli tee 6/3, Saverna küla Valgjärve vald, Põlvamaa

 

Juhataja Urmas Laanemaa

Telefon 524 2039

e-mail savernateenus@valgjarve.ee

 

Raamatupidaja Carmen Kägo

Telefon 5396 5575

e-mail savernateenus@valgjarve.ee

 

Alates 01. oktoobrist 2016 hakkasid kehtima kõikides ühisveevärgi piirkondades, st Savernas, Valgjärvel ja Maaritsas ühtsed vee- ja kanalisatsiooni teenuse tasud koos käibemaksuga:

Tasu vee eest 1,50 eurot/m3, veemõõtja puudumise korral 10 eurot inimese kohta kuus

Tasu reovee ärajuhtimise eest 1,50 eurot /m3, veemõõtja puudumise korral 10 eurot inimese kohta kuus