31.01.17
Võlanõustamisteenust osutab vastava koolituse läbinud sotsiaalnõunik Riina Marran (tel 799 84 77).