Revisjonikomisjon

 1. Esimees: Heli Peetsmann
 2. Aseesimees: Astra Kittus
 3. Liige: Heimar Hani

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

 1. Esimees: Inge Tamm
 2. Aseesimees: Reijo Hausenberg
 3. Liige: Ülle Ani
 4. Liige: Riina Marran

Kultuuri-ja spordikomisjon:

 1. Esimees: Astra Kittus
 2. Aseesimees: Anu Luiga
 3. Liige: Ere Rekker-Mägi
 4. Liige: Leo Kann
 5. Liige: Grete Ani
 6. Liige: Reijo Hausenberg
 7. Liige: Ardi Mark

Hariduskomisjon

 1. Esimees: Anu Luiga
 2. Aseesimees: Heli Peetsmann
 3. Liige: Ruth Elias
 4. Liige: Inge Tamm
 5. Liige: Aire Piho